សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ «ទឹកដីម៉ាឡៃនេះហើយដែលខ្ញុំ និងសហការី បានយកជីវិតដូរយកសន្តិភាព បន្ទាប់ពីអ៊ុនតាក់ដកចេញ»