សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ជនបរទេសវៀតណាម មករស់នៅកម្ពុជា តាំងពីជំនាន់អាណានិគមបារាំងមកម្ល៉េះ មិនមែនជំនាន់នេះទេ