សម្តេចតេជោ៖ “ផ្ទៃដី ១៦០០ គីឡូម៉ែត្រក្រឡា សង្ស័យថានៅមានមីន”