សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ កាត់ដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ ១.២៦០ គ្រួសារ ឲ្យមានប្លង់កាន់កាប់ស្របច្បាប់, ខេត្តរតនគិរី