សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ត្រូវតែរួមគ្នាទប់ស្កាត់ បដិវត្តន៍ពណ៌ដែលផ្ដើមចេញ ពីការស្អប់ខ្ពើមបុគ្គលម្នាក់ បែរជាធ្វើទង្វើវិនាសកម្ម សម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់