ព័ត៌មានសង្ខេបនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី ២៨-២៩ នៅទីក្រុងវៀងច័ន្ទ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រ ជាមានិតឡាវ យកចេញពីហ្វេសប៊ុក សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦