សារក្នុង Facebook របស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពេលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយប្រតិភូនាវា យុវជន អាស៊ាន-ជប៉ុន