ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំតំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ផ្តល់អ៉ិនធើណែត​ល្បឿនលឿនចំនួន​១ពាន់មេហ្កាប៊ីត ស្មើទឹកប្រាក់​៤លានដុល្លារដល់​សម្តេច​សម្រាប់ប្រើប្រាស់