សុន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណបក្សនយោបាយប្រចាំតំបន់អាស៊ី រៀបចំដោយបក្សកុម្មុយនីសចិន ស្តីពី «ការសាងសង់ឡើងវិញនូវវិថីសូត្រ»

ឯកឧត្តម ស៊ី ជីនពីង ប្រធានាធិបតី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី!

ខ្ញុំពិតជាមានកិត្តិយស និងសេចក្តីសោមនស្សក្រៃលែងបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទពិសេស នៃ​សន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណបក្សនយោបាយប្រចាំតំបន់អាស៊ី (ICAPP) ស្តីពីពិធីបើកសន្និសីទពិសេស នៃ​សន្និសីទអន្តរជាតិនៃគណបក្សនយោបាយប្រចាំតំបន់អាស៊ី (ICAPP) ស្តីពីការសាងសង់ឡើងវិញនៃវិថីសូត្រ ក្រោមមូលបទ ចក្ខុវិស័យថ្មីនៃវិថីសូត្រ សកម្មភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួម ដែលប្រារព្ធឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ នៅទីក្រុង​ប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនការសាងសង់ឡើងវិញនៃវិថីសូត្រ ក្រោមមូលបទ ចក្ខុវិស័យថ្មីនៃវិថីសូត្រ សកម្មភាពដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួម ដែលប្រារព្ធឡើងក្នុងថ្ងៃនេះ នៅទីក្រុង​ប៉េកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

Details

សុន្ទរកថា ក្នុងពិធីបើកកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្តូរហិរញ្ញវត្ដុអន្តរជាតិ៖ ខ្សែក្រវាត់មួយ ផ្លូវមួយ

ឯកឧត្តម ទៀន គ័រលី ប្រធាននៃធនាគារចិន

ឯកឧត្តម ជិន ស៊ីជីង នាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារចិន

ឯកឧត្តម លី ជូន នាយកត្រួតពិនិត្យនៃធនាគារចិន

ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី!

Details