សង្កថា ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា/ចិន តាខ្មៅ កណ្តាល

នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា/ចិន តាខ្មៅ ខេត្តកណ្តាល ថ្ងៃ ៣ សីហា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានធ្វើសង្កថា លើកឡើងនូវចំណុច​សំ​ខាន់ៗ មួយចំនួន។ កម្ពុជាទស្សនៈថ្មី សូមធ្វើការដកស្រង់ជូន នូវចំណុចខ្លះ ដូចតទៅ៖

ផែនការត​ភ្ជាប់ផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាមានយូរមកហើយ គ្រាន់តែគ្មានទុន

Details