សង្កថា ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់អោយប្រើប្រាស់ ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជា/ចិន តាខ្មៅ កណ្តាល