​ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលផ្តល់កិត្តិយស​ ជូនម្ចាស់មេដាយមាសពិភពលោក អ៊ុក ស្រីមុំ