អាជ្ញាធរមីន៖ កម្ពុជាត្រូវការថវិកាប្រមាណ៤០៦លានដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីបោសសម្អាតមីនឲ្យអស់​ក្នុងរយៈពេល៧ឆ្នាំ លើផ្ទៃដីជិត២០០០គីឡូម៉ែត្រការ៉េ