លិខិតជូនពរ

កាលបរិច្ឆេទ

ភាសាខ្មែរ

ភាសាអង់គ្លេស

ភាសាដើម

Dr. Mahathir Bin Mohamad, Prime Minister of Malaysia

ថ្ងៃទី ២០ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

Mr. Edouard Philippe, Prime Minister of the French Republic

ថ្ងៃទី ១៧ កញ្ញា​ ២០១៨

លិខិត

មិនមាន

លិខិត

Dr. Ahmed Obeid bin Daghr, Prime Minister of the Republic of Yemen

ថ្ងៃទី ១៦ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

Mr. Ahamed OUYAHIA, Prime Minister of Algeria

ថ្ងៃទី ១២ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

មិនមាន

លិខិត

Mr. Cyril Matamela Ramaphosa, President of the Republic of South Africa

ថ្ងៃទី ១១ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

Mr. Ukhnaa Khurelsukh, Prime Minister of Mongolia

ថ្ងៃទី ១០ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

លិខិត

Mr. Rami Hamdallah, prime minister of the state of Palestine

ថ្ងៃទី ០៩ កញ្ញា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

​ឯកឧត្តម Dmitry Medvedev នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសហព័ន្ធរ៉ូស្ស៊ី

ថ្ងៃទី ០៨ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

ឯកឧត្តម Shinzo Abe នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន

ថ្ងៃទី ០៧ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

មិនមាន

មិនមាន

Mr. Volodymyr Groysman, prime minister of Ukraine

ថ្ងៃទី ០៧ កញ្ញា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

លិខិត

Mr. Li Keqiang, premier of the state council of the people’s republic of china

ថ្ងៃទី ០៦ កញ្ញា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

លិខិត

Mrs. Angela Merkel, chancellor of the federal republic of Germany

ថ្ងៃទី ០៦ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

លិខិត

ឯកឧត្តម ង្វៀន សួនហ្វ៊ុក នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋសង្គម និយមវៀតណាម

ថ្ងៃទី ០៦ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

ឯកឧត្តម មូន ចេអ៊ីន ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

ថ្ងៃទី ០៦ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

មិនមាន

លិខិត

ឯកឧត្តម ថងលូន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជា ធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

ថ្ងៃទី ០៥ កញ្ញា ២០១៨

លិខិត

មិនមាន

លិខិត

Mr. Jorge Arreaza, minister of foreign affairs of the Bolivarian republic of Venezuela

 ថ្ងៃទី ០៥ កញ្ញា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

លោកជំទាវ អោង សានស៊ូជី ទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋសហ ភាពមីយ៉ាន់ម៉ា

ថ្ងៃទី ៣១ សីហា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

Mr. Miguel Diaz-Canel Bermudez, president of the councils of state and ministries of the republic of cuba

ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

Mr. Sergey Rumas, prime minister of the republic of Belarus

ថ្ងៃទី ២៧ សីហា ២០១៨

 មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

Dr. faisal Hassan lbrahim, vice-president of the national congress party and assistant to the president of the republic of the sudan

ថ្ងៃទី ២៦ សីហា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

His Excellency B.V. Gryzlov, president of the supreme council of the united Russia party

ថ្ងៃទី ២០ សីហា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan and Yang Di-Pertuan and incumbent prime minister of brunei Darussalam

ថ្ងៃទី ១៨ សីហា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

H.E. Recep Tayyip Erdogan, president of turkey

ថ្ងៃទី ១៧ សីហា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន

H.E. Gen. Prayut Chan-o-cha, prime minister of the kingdom of Thailand

ថ្ងៃទី ០៩ សីហា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

ឯកឧត្តម តូស្សីហីរ៉ូ នីកៃ អគ្គលេខាធិការបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី និងជា សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រជប៉ុន

ថ្ងៃទី ០៨ សីហា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

ឯកឧត្តម ណារិនដ្រា ម៉ូឌី នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា

ថ្ងៃទី ០៧ សីហា ២០១៨

លិខិត

លិខិត

មិនមាន

H.E. Lee Hsien Loong, prime minister of the republic of Singapore

ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដា ២០១៨

មិនមាន

លិខិត

មិនមាន