សហរដ្ឋអាមេរិក កោតសរសើរសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ចំពោះជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំ/សង្កាត់