សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឧបត្ថម្ភដល់ដល់កងកម្លាំងដែលជួយរុករកជនរងគ្រោះ ដោយសាររលំបាក់អគារ៧ជាន់, បុរស ១០០ដុល្លារ និងនារី ២០០ដុល្លារ