សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញពិភាក្សាការងារជាមួយ ប្រធានសភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជាជនចិន នៅទីក្រុងប៉េកាំង