សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្នើធនាគារពិភពលោក ដាក់កម្មវិធីការកសាងផ្លូវកម្ពុជា ដោយកែប្រែផ្លូវជនបទពីដីក្រហម ទៅជាផ្លូវកៅស៊ូ២ជាន់