សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តល់កាដូថ្មី៣ទៀត សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៨៖ មន្រ្តីសាធារណៈ, អតីតមន្រ្តីរាជការ និងអតីតយុទ្ធជន នឹងទទួលបានការព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃ ដូចកម្មករ កីឡាករ…