សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បង្ហាញមូលហេតុចម្បងចំនួន៦ ដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរគាំទ្រគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនលើសលុប