សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ណែនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែកដ៏ធំរបស់ចិនសហការចាប់ដៃគូជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Railway របស់អ្នកឧកញ៉ាគិត ម៉េង ដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្លូវដែកនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែជឿនលឿន