សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖ ឱសថក្លែងក្លាយជាឃាតកលាក់មុខ កំពុងប្រឈមខ្លាំង សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅតំបន់ដាច់ស្រយាល