សម្តេចតេជោអំពាវនាវដល់វិនិយោគិនជប៉ុន មករកស៊ីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើន ដោយសម្តេចធានានូវបរិស្ថានអំណោយផល ពិសេសគឺសន្តិភាព សន្តិសុខ និងស្ថិរភាពនយោបាយ