សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ជំរុញឲ្យទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌កម្ពុជា-ចិន ក្នុងឆ្នាំ២០១៩នេះ កាន់តែមានភាពរស់រវើក