លោក​ ហ៊ុន​ ម៉ាណែត និងមន្រ្តីយោធាជាន់ខ្ពស់បារាំង សន្យាពង្រឹងការងារសំខាន់ៗ លើវិស័យយោធាកម្ពុជា-បារាំង កាន់តែខ្លាំងឡើង, ភាគីបារាំងនឹងបន្តបណ្តុះបណ្តាល នាយទាហានវ័យក្មេងរបស់កម្ពុជា