រឿងលោក សម រង្ស៊ី ហៅលោក ត្រាំ «ជាជនផ្តាច់ការដោយសារលុយ» ត្រូវបានសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន យកទៅប្រាប់លោក ត្រាំ ដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅហ្វីលីពីន