រដ្ឋមន្ដ្រីម៉ម ប៊ុនហេង៖ ប្រជាពលរដ្ឋ នឹងទទួលបានសេវាព្យាបាលកាន់តែល្អ ពេលអគារកម្ពស់៣ជាន់ នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកពោធិ៍ចិនតុង បើកដំណើរការជាផ្លូវការ