មេឃុំ-ចៅសង្កាត់ជិត១០០ទូទាំងខេត្តសៀមរាប ចេញញត្តិថ្កោលទោស CNRP ដែលចេញគោលនយោបាយចោទ មេឃុំ/ចៅសង្កាត់ថា ធ្វើការបម្រើបក្ស