មូលនិធិចំណតកង់ប្រទេសជប៉ុន ផ្តល់ជំនួយកង់៤០០គ្រឿង ជួយកុមារកំព្រា និងក្រីក្រ នៅស្រុកកោះអណ្តែត ខេត្តតាកែវ ឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅសាលារៀន ងាយស្រួលជាងមុន