មន្ត្រីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ ចុះពិនិត្យទំនិញរកសារធាតុគីមី នៅផ្សារចាស់ និងតាមស្តាម៉ាតក្នុងខណ្ឌដូនពេញ មុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរ