ពិព័រណ៍ចិន-អាស៊ាន៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជា ជាគោលដៅទេសចរណ៍ ប្រកបដោយភាពទាក់ទាញក្នុងតំបន់ មានប្រាសាទអង្គរ ជាអច្ឆរិយៈគ្មានពីរលើលោក