ពលរដ្ឋជាង៤ពាន់នាក់ រស់នៅស្រុកឱរ៉ាល់ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ ថ្លែងអំណរគុណ លោក ហ៊ុន ម៉ានី ដែលបញ្ជូនគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោក ចុះពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ