ប្រសាសន៍សំខាន់ៗ​របស់​សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នៅក្នុងពិធី​ប្រគល់​សញ្ញាបត្រ ដល់និស្សិត​សាកលវិទ្យាល័យ​ជាតិគ្រប់គ្រង នាព្រឹកថ្ងៃនេះ