ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ក្នុងពិធីបើកជាផ្លូវការ «ពិធីបុណ្យទន្លេ» លើកទី៤ ឆ្នាំ២០១៨ នៅក្រុងតាខ្មៅ