ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញបិទសន្និបាត​ ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងកសិកម្ម នៅវិមានសន្តិភាព