ប្រសាសន៍សំខាន់ៗរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងស្រស់ស្រូបអាហារសាមគ្គីជាមួយគ្រីស្ទបរិស័ទជាង ៣ពាន់នាក់ នៅកោះពេជ្រ