នាយ​ឧត្ដមសេនីយ៍ ហ៊ីង ប៊ុនហៀង ប្រកាសការពារដាច់ខាត មិនឲ្យមានចលនាបដិវត្ដន៍ពណ៌ កើតមានឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយ