នាយករដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុន លោក ស៊ិនហ្សូ អាបេ ធ្វើខួបកំណើតជូនសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន