ទីដែលគ្រាប់បែកគីមីដ៏សាហាវរបស់អាមេរិកបន្សល់ទុក ហើយបង្កបញ្ហាសុខភាពដល់​ពលរដ្ឋ, ថ្ងៃនេះសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន​ សម្រេចឲ្យសាងសង់មណ្ឌលសុខភាពបំរើសេវកម្មដោយឥតគិតថ្លៃជូនបងប្អូន