ទស្សនៈវិភាគ៖ តើអ្នកណាជាមេក្លោងនៅពីក្រោយខ្នង និងជាអ្នករៀបចំសេណារីយោ ក្នុងផែនការបាញ់សម្លាប់លោក កែម ឡី ដើម្បីបង្វែរស្ថានការណ៍?