គ.ជ.ប អំពាវនាវឱ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ ប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹត្យ សម្រាប់បក្សនយោបាយនីមួយៗ ស្របពេលការឃោសនា ជិតចូលមកដល់