គ.ជ.ប អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឈប់សម្រាក៣ថ្ងៃ នាឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ, រយៈពេល១៥ថ្ងៃដំបូង មានអ្នកចុះឈ្មោះថ្មីជាង១សែននាក់