គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីសម្រេចមិនលើកយកមកពិនិត្យ ពាក្យសុំចុះបញ្ជីបក្សនយោបាយ និងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោត ជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ របស់អតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ