ក្រុមការងារយុវជន CPP និងបងប្អូនប្រជាពលខ្មែរ រស់នៅទីក្រុងម៉ែលប៊ន ប្រទេសអូស្ត្រាលី ផ្តល់អំណោយដល់ចាស់ជរាគ្មានទីពឹង៦គ្រួសារ នៅក្រុងច្បារមន ខេត្តកំពង់ស្ពឺ