ក្រសួងសាធារណការបង្ហាញកំពង់ផែ ១៥កន្លែង ដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីព្រែកព្នៅ ទៅក្រុងតាខ្មៅ