កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ឧបត្ថម្ភអំណោយមនុស្សធម៌ជាលើកទី​៥​ ជូនដល់សមាគមរស្មីកុមារកម្ពុជា