កម្ពុជា-ថៃ ប្តេជ្ញាពង្រឹងយន្តការភូមិស ​គ្មានគ្រឿងញៀន​នៅតាមបណ្តោយព្រំដែន​ ទប់ស្កាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនឆ្លងដែន និងប្រែក្លាយភូមិទាំងនោះ ទៅជាតំបន់រីកចម្រើន​ និងអភិវឌ្ឍន៍