កម្ពុជានាំចេញជ័រកៅស៊ូជាង១៤ម៉ឺនតោន បានចំណូលជិត២០០លានដុល្លារ នៅរយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០១៨នេះ !